Generalforsamling


Torsdag den 16. februar afholdte vi vores årlige generalforsamling.

Da Minna havde 25 års Jubilæum som formand, hvilket må siges at være en stor bedrift,

syntes vi i bestyrelsen at hun skulle fejres, og havde forberedt små overraskelse til hende.                       Referat fra generalforsamling den 16. februar 2023

 

Velkomst ved Minna.

Sang nr. 281 højskolesangbogen – Den blå anemone.

Der var 114 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

 Pkt. 1  Valg af dirigent

            Kirsten Muniz blev valgt.

 Pkt. 2  Valg af stemmetællere.

             Minna, Rita og Lene.

 Pkt. 3   Bestyrelsens beretning.

             Minna fremlagde bestyrelsens beretning, hvor hun gennemgik de arrangementer der

              havde været afholdt i 2022/2023.

             Vi er p.t. 223 medlemmer.

             Minna takkede suppleanter og medlemmer af bestyrelsen for deres arbejde og takkede

             vore medlemmer for fremmøde til vores arrangementer.

             Der blev ved generalforsamlingen indsamle 2.176,- kr., og pengene skal i år gå til

             Kræftramte børn.

             Bestyrelsen holder 1 gang årlig fællesmøde med Aktive Kvinder fra Hjørring,

             Sæby, Aars og Aalestrup. Hvor vi udveksler erfaringer og evt. ideer til kommende 

             arrangementer.

             Aktive kvinder deltager i frivilligt arbejde i Kirkens Hus, i forbindelse med Højskoledage

             og begravelseskaffe, hvis nogle medlemmer havde lyst til at deltage i dette, kunne de

             rette henvendelse til Minna.

             Minna opfordrede vores medlemmer til at komme med forslag til arrangementer, til

             det nye program.

             Beretningen blev enstemmig godkendt.

Pkt. 4    Fremlæggelse af regnskab.

              Vita fremlagde regnskab for 2022, hvor der var et underskud på kr. 34.039,14

              Regnskabet var revideret og godkendt af Jonna Madsen.

              Regnskabet blev enstemmig godkendt.

 Pkt. 5    Fastsættelse af kontingent.

             Bestyrelsen kom med forslag om at hæve det årlige kontingent til kr. 200.- fra 2024.

             Dette blev godkendt.

 Pkt. 6    Indkomne forslag..

              Forslag om at vores arrangement holdes 1 gang om måneden i stedet for hver 14 dag.

              Bestyrelsen havde overvejet forslaget, Minna fremlagde de arrangement vi har som

              ”fast arrangement” og hvis de skulle fastholdes, ville der ikke være plads til foredrag .v.

              Forslaget kom til afstemning ved håndsoprækning, og blev nedstemt.

              Program for næste år fortsætter som hidtil.

 Pkt. 7     Valg af kasserer for 2 år

               Vita Melchiorsen var på valg – blev genvalgt.              

                Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

                På valg var Inge Jensen, Inger Andersen og Inge-Lise Kjeldgaard.

                Alle 3 blev genvalgt.               

Pkt. 8      Valg af 1 suppleant for 2 år

                På valg Jytte Jensen – blev genvalgt. 

Pkt.  9     Valg af revisor for 2 år.

                 På valg Karna Frederiksen - blev genvalgt.

Pkt. 10    Valg af 1 revisor suppleant for 1 år.

                  På valg Kirsten Muniz – blev genvalgt. 

 Pkt. 11     Eventuelt.

                   Minna henstillede til medlemmer, om at betale ved tilmelding til vores

                   arrangementer, der ikke foregår i Kirkens Hus.

                   Et medlem syntes, at maden på Havkatten var dalet i kvalitet, og foreslog

                   i stedet Gæstgivergården i Gandrup.

                   Forslag om at holde Julefrokost i Aalborg, så foreningen sparer penge

                   til en bus.

Vi sluttede af med at synge 585 i højskolesangbogen – Solen er så rød, mor.         

       

 Inge-Lise Kjeldgaard


Aktive Kvinder Nørresundby

         Kornets Hus 

KORNETS HUS

Torsdag d. 16. Marts var vi afsted på tur til Kornets Hus i Hjørring.

 

Kornets Hus er et fantastisk flot og spændende hus at besøge, hvor der bliver holdt forskellige aktiviteter og bagekurser.

Vi fik en kort velkomst, og derefter kom vores guide for at fortælle os noget om huset, og husets aktiviteter hun var utrolig dygtig til at fortælle om blandt andet om de mange forskellige kornsorter.

Desuden fik vi en lækker og spændende brunch og bagefter kaffe og kage.

En rigtig god dag, vi var 44 afsted på turen. Ved at klikke på de enkelte billeder får man et større billede, mindre ved at klikke een gang mere bliver billedet lille igen.